Øvre Kroken blir organisert som et borettslag tilknyttet med Bonord, med alle de fordelene dette fører med seg. Som kjøper får du tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld, gunstig finansiering og avdragsfri periode og lang løpetid. Borettslaget vil også ha sikringsordning, forskutterte felleskostnader, vedlikeholdsplan, HMS-system og styrebistand.

Gode finansierings-løsninger

Kjøper du bolig i Øvre Kroken, blir kjøpesummen delt i to: 50% fellesgjeld (allerede finansiert med gode betingelser for borettslaget) og 50% innskudd (egenfinansiering).
De første åtte årene får du avdragsfrihet på din del av fellesgjelden.

For deg som er i etableringsfasen, kan det være gunstig å utsette nedbetalingen av fellesgjelden til inntekten er bedre. For andre kan det være at man ønsker å frigjøre kapital.

For de med nok egenkapital til å betale ned fellesgjelden helt eller delvis vil det være IN-Ordning (Individuell nedbetaling).

PS! Visste du at Bonord-medlemmer kan få et nybyggfinansieringsbevis hos vår partner DNB? Dette er et finansieringsbevis som varer helt frem til overtakelse, altså vesentlig lengre enn vanlige finansieringsbevis. Du er med andre ord sikret finansiering av din nye bolig.
Du skal føle deg trygg når du kjøper ny bolig fra Bonord. Vi har våre sjekklister og rutiner før overtakelse, for å være helt sikker på at du er fornøyd. Vi sørger for å følge deg trygt gjennom hele reisen, med all vår kunnskap og erfaring.
Trygg boligreise
Veldig god finansiering
  • 55 års løpetid på fellesgjeld
  • 8 års avdragsfrihet på fellesgjeld
  • Grønne DNB-lån som gir gode betingelser, både for borettslaget og for ditt eget lån/innskudd. Vår klimasatsing kan altså gi deg lavere bokostnader allerede på lånet